Hợp tác kinh doanh

Chúng tôi mong muốn hợp tác với các đơn vị trong việc xây dựng và khai thác hệ thống dữ liệu Trang thông tin Hoàn Kiếm 360o; các đơn vị về dịch vụ, thương mại và du lịch cũng như các đối tác khác trong lĩnh vực truyền thông, công nghệ số, công nghệ thông tin và các  lĩnh vực khác…

Mọi nhu cầu hợp tác, vui lòng liên hệ:

Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàn Kiếm

Số 126 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 024 3928 7121 / Fax: 024 3928 7122

Email: contact@hoankiem360.vn / pvhtt_hoankiem@hanoi.gov.vn.