Đại sứ quán Ca-ta

  • Đại sứ quán Ca-ta

  • Số 43 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 04 3 943 0222/3 944 0149

Giới thiệu chung

Địa điểm khác