Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức

  • Bệnh viện Hữu nghị Việt – Đức

  • Số 40 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024 3825 3531  Đường dây nóng: 096 799 1616

Giới thiệu chung

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập năm 1906, lúc đó với tên gọi là Nhà thương Bảo hộ, theo quá trình thời gian, bệnh viện mang các tên gọi khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử của đất nước: Bệnh viện Yersin (1943), Bệnh viện Phủ Doãn (1954), Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cộng hoà Dân chủ Đức (1958 – 1990) và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (từ năm 1991 đến nay).
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt về Ngoại khoa được Bộ Y tế giao thực hiện 9 nhiệm vụ chính (Theo Quyết định số 5518/QĐ-BYT ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức):
     1. Khám bệnh, chữa bệnh.
     2. Nghiên cứu khoa học.
     3. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế.
     4. Chỉ đạo tuyến.
     5. Hợp tác quốc tế.
     6. Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa.
     7. Quản lý chất lượng bệnh viện.
     8. Quản lý bệnh viện.
     9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế.

Địa điểm khác