Thứ sáu, 01/12/2023

Kênh doanh nghiệp / / Quận Hoàn Kiếm hướng đến là quận sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Quận Hoàn Kiếm hướng đến là quận sáng tạo với nhiều hoạt động thúc đẩy bảo tồn, phát huy giá trị di sản

Sở hữu hệ thống di tích dày đặc, các giá trị di sản phi vật thể phong phú, các không gian văn hóa đặc trưng, quận Hoàn Kiếm đang quan tâm khai thác các giá trị, thúc đẩy phát triển hoạt động sáng tạo.

Sở hữu hệ thống di tích dày đặc, các giá trị di sản phi vật thể phong phú, các không gian văn hóa đặc trưng, quận Hoàn Kiếm đang quan tâm khai thác các giá trị, thúc đẩy phát triển hoạt động sáng tạo.

Nguồn: Thu Mai - Trung Kiên, Tổ Quốc TV

Copyright Hoan Kiem 360 © 2020. Developed & Managed by VinGG
Lượt truy cập: 25,838,495