Thứ ba, 06/06/2023
Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nhà thờ Tin Lành – Hội thánh tin lành Miền Bắc

10

10

10

Nhà thờ Tin lành Hà Nội hiện ở số 20 phố Ngõ Trạm, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đồng thời đây là trụ sở Hội Thánh Tin lành Hà Nội. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội là một giáo hội Tin Lành địa phương, có nguồn gốc từ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ thuộc Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp từ năm 1916 đến nay.

Khoảng năm 1920 ngôi nhà thờ nhỏ đầu tiên (6m x11m) đã được xây dựng. Năm 1928 số tín đồ của Hội Thánh chỉ khoảng 30 người. Năm 1930, ban chứng đạo đầu tiên của Hội Thánh được thành lập. Những năm tiếp theo, công việc Chúa tại Hội thánh cũng như các vùng lân cận ngày càng phát triển. Trong thời gian này, bà Giáo sĩ Homera Dixon sau khi thăm Hội Thánh Hà Nội, đã viết thư xin được ở lại Hà Nội để hầu việc Chúa. Với sự giúp đỡ về tài chính và dạy dỗ của bà Giáo sĩ Dixon, Hội Thánh Hà Nội trở thành Hội Thánh Mẹ với một nhà thờ, 8 nhà giảng và 2 phòng đọc sách. 

Cùng thời gian này, số tín hữu dần gia tăng, nhà thờ không đủ chỗ sức chứa cho các buổi lễ thờ, Hội Thánh đã quyết định mở rộng nhà thờ lần thứ nhất: một phần rộng 7m, dài 10m và một phần rộng 6m, dài 10m ra đời. Năm 1935 - 1936, nhà thờ được mở rộng lần thứ hai: rộng 10m dài 24m, với một tháp chuông. Năm 1984, nhà thờ được mở rộng lần thứ ba, phía trước và phía sau nhà thờ được kéo dài thêm 3m.

Sau Hiệp định Geneve (7/1954), đất nước bị chia cắt do lịch sử, giáo hội Tin lành chia thành 2 tổ chức là Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) kéo dài cho tới hiện nay. 

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là tổ chức giáo hội được Nhà nước hướng dẫn, giúp đỡ, có tư cách pháp nhân từ năm 1958, qua một thời gian soạn thảo và tu chỉnh Điều lệ đã chính thức thông qua tại Đại hội đồng lần thứ 8 họp tại Hà Nội tháng 3/1963. Bản Điều lệ này được sử dụng cho đến tháng 11/2004.

Tháng 12/2004, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, Tổng hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) tổ chức Đại hội đồng lần thứ 32. Đại hội đồng lần thứ 32 đã tu chỉnh Điều lệ cho phù hợp với bối cảnh mới trên cơ sở kế thừa truyền thống đường hướng "Kính Chúa, yêu người", do mục sư Phùng Quang Huyến làm Hội trưởng.

Sau Đại hội đồng lần thứ 32, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã từng bước vươn lên củng cố về tổ chức nâng tổng số tín đồ của Hội thánh hiện nay lên trên 100 ngàn người với 15 chi hội, 13 nhà thờ, gần 1000 điểm nhóm hoạt động trong 27 tỉnh, thành phố ở miền Bắc.

Cùng với việc củng cố tổ chức ở cấp cơ sở, Ban Trị sự Tổng hội quan tâm đào tạo, bồi dưỡng về giáo lý, chọn lựa một số sinh viên theo học Viện Thánh Kinh Thần học, đồng thời Hội thánh mở được 6 lớp bồi dưỡng giáo lý cho các trưởng điểm nhóm. Tháng 6/2013, Nhà nước đã chấp thuận cho giáo hội thành lập Trường Thánh kinh Thần học Hà Nội để đào tạo chức sắc chuyên nghiệp trình độ cử nhân và cao đẳng. 

Sau gần 60 năm hình thành tổ chức với tư cách độc lập, Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) đã có những bước phát triển toàn diện. Các hoạt động mục vụ của giáo hội luôn kế thừa được truyền thống đồng hành cùng dân tộc mà các chức sắc tiên khởi của Hội thánh đã xác lập. Với lịch sử truyền thống như trên mọi người đều tin tưởng trong tương lai, Hội thánh sẽ và phát huy và đạt được những thành quả như mong đợi.

10

10

10


Copyright Hoan Kiem 360 © 2020. Developed & Managed by VinGG
Lượt truy cập: 18,442,281