Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

Bản đồ

Địa điểm khác