VNPT Hà Nội

  • VNPT Hà Nội

  • Số 75 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3668 6868

Giới thiệu chung

VNPT Hà Nội (tiền thân là Bưu điện Hà Nội) là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 652/ QĐ-TCCB/ HĐQT ngày 06-12-2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, có tư cách pháp nhân, chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của mình. VNPT Hà Nội là đơn vị hàng đầu cung cấp các dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin trên địa bàn Hà Nội. 

Địa điểm khác