Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

  • Viện Khoa học công nghệ tàu thủy

  • Số 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3942 1070

Giới thiệu chung

Viện khoa học công nghệ tàu thủy (Tiền thân là phân viện thiết kế tàu thuỷ ô tô được thành lập từ năm 1959) là đơn vị nghiên cứu thiết kế hàng đầu trong ngành công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
Viện Khoa học công nghệ tàu thủy thực hiện 05 nhiệm vụ chính:
1. Nghiên cứu và thử nghiệm
2. Tư vấn và thiết kế
3. Cung cấp thiết bị hàng hải
4. Đào tạo và chuyển giao công nghệ
5. Hợp tác quốc tế

Địa điểm khác