Trung tâm cấy chỉ Việt Hung

  • Trung tâm cấy chỉ Việt Hung

  • Số 37A2 Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3747 3737 / 091 336 1528

Giới thiệu chung

Trung tâm cấy chỉ Việt Hung được thành lập giữa năm 2014, là sự kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền và những thành tựu nghiên cứu, chữa bệnh hơn 30 năm của các Bác sĩ, Thạc sĩ, Tiến sĩ chuyên khoa Y Học Cổ Truyền nhằm mang đến phương pháp chữa bệnh mới được phát triển dựa trên châm cứu cổ truyền, giúp chữa trị được nhiều bệnh nhanh chóng, hiệu quả cao, thời gian chữa bệnh ngắn nhất.
 

Địa điểm khác