Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

  • Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam

  • Số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3933 1423 / 024 3933 1523

Giới thiệu chung

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan quản lý nhà nước về địa chất và khoáng sản, có chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện quản lý nhà nước về khoáng sản, địa chất; tổ chức thực hiện điều tra cơ bản địa chất, điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản, phát hiện mỏ, thăm dò khoáng sản trên phạm vi cả nước.
 

Địa điểm khác