Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  • Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  • Số 2 Ngõ Phan Chu Trinh, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3933 5469

Giới thiệu chung

Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội (tên viết tắt: HANIF) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc UBND thành phố. Quỹ có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự quản lý toàn diện của UBND TP Hà Nội... Quỹ có một Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ.
Quỹ có nhiệm vụ huy động vốn, hoạt động đầu tư trực tiếp, cho vay, hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp, hoạt động ủy thác, nhận ủy thác, huy động vốn cho ngân sách địa phương, ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất và các tổ chức khác để thực hiện việc bồi thường GPMB và tạo quỹ đất theo quy hoạch… tài trợ, đồng tài trợ cho hoạt động bảo vệ môi trường, nhận ký quỹ phục hồi môi trường và thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

Địa điểm khác