Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

  • Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm

  • Số 5 Hàng Bút, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 5110

Giới thiệu chung

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận Hoàn Kiếm; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 

Địa điểm khác