Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

  • Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam (VietinBank)

  • Số 108 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3941 8868 / 1900 558 868

Giới thiệu chung

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) được thành lập từ năm 1988 sau khi tách ra từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
Là một trong bốn ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất của Việt Nam, tổng tài sản của VietinBank chiếm hơn 20 phần trăm thị phần của toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam. Nguồn vốn của VietinBank tiếp tục gia tăng trong những năm qua và đã tăng lên đáng kể từ năm 1996 với mức tăng trưởng bình quân hàng năm là 20%.
VietinBank đã phát triển mạng lưới hoạt động bao gồm 155 chi nhánh, hơn 1.000 điểm giao dịch. Đã thiết lập quan hệ đại lý với 900 ngân hàng, tổ chức tài chính của 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Đa dạng hóa với 9 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty Chứng khoán Công thương, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản, Công ty Bảo hiểm VietinBank, Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Vàng bạc đá quý, Công ty Công đoàn, Công ty Chuyển tiền toàn cầu, Công ty VietinAviva và 05 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin, Trung tâm Thẻ, Trường Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, nhà nghỉ Bank Star I và nhà nghỉ Bank Star II - Cửa Lò. 

Địa điểm khác