Kho bạc nhà nước Hà Nội

  • Kho bạc nhà nước Hà Nội

  • Số 15 Trần Khánh Dư, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3933 2508

Giới thiệu chung

Kho bạc Nhà nước Hà Nội là tổ chức trực thuộc Kho bạc Nhà nước, có chức năng thực hiện nhiệm vụ của Kho bạc Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của pháp luật.
Kho bạc Nhà nước Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại trên địa bàn để thực hiện giao dịch, thanh toán theo quy định của pháp luật.
 

Địa điểm khác