Hội chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm

  • Hội chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm

  • Số 95 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3926 2208

Giới thiệu chung

Hội chữ thập đỏ quận Hoàn Kiếm là tổ chức xã hội và là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND quận Hoàn Kiếm, với mục đích cao cả là nhân đạo, hòa bình, hữu nghị góp phần xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.
Hội hoạt động, theo Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều lệ hội và 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ quốc tế: “Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu”.
(Nguồn tham khảo: http://redcross.org.vn). 

Địa điểm khác