Đội thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm

  • Đội thanh tra xây dựng quận Hoàn Kiếm

  • Số 131 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3824 5949

Giới thiệu chung

Đội Thanh tra Xây dựng quận Hoàn Kiếm chịu sự chỉ đạo về tổ chức, chuyên môn của Chánh Thanh tra Xây dựng Sở Xây dựng Hà Nội; chịu sự điều hành của UBND quận Hoàn Kiếm trong việc phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Đội thành lập các tổ công tác phối hợp cùng UBND các phường.
Đội gồm 78 cán bộ, phụ trách 18 phường địa bàn quận Hoàn Kiếm. Theo quy chế phối hợp, thanh tra xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, lập hồ sơ vi phạm hành chính về trật tự xây dựng, chuyển đến Chủ tịch UBND quận, phường xử lý.

Địa điểm khác