Đại sứ quán Phi-líp-pin

  • Đại sứ quán Phi-líp-pin

  • Số 27B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3943 7873 / 024 3943 4493 / 024 3943 7948 / 024 3943 9826

Giới thiệu chung

Địa điểm khác