Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a

  • Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a

  • Số 48 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 3353 / 024 3825 7969

Giới thiệu chung

Địa điểm khác