Đại sứ quán I-ta-li-a

  • Đại sứ quán I-ta-li-a

  • Số 9 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 38256 246 / 024 3825 6256

Giới thiệu chung

Địa điểm khác