Cục xúc tiến thương mại

  • Cục xúc tiến thương mại

  • Số 12 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3934 7628

Giới thiệu chung

Cục Xúc tiến Thương mại (VIETTRADE) là cơ quan của Chính Phủ do Thủ tướng ký quyết định thành lập để giúp Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về xúc tiến thương mại, định hướng công tác xúc tiến thương mại. VIETTRADE hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trong việc phát triển kinh doanh và mở rộng thị trường với tầm nhìn và tôn chỉ: Thành công cho các doanh nghiệp; Phát triển thương mại; Tối ưu hoá mọi nguồn lực.

Địa điểm khác