Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

  • Cục thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia

  • Số 24 - 26 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3934 9191

Giới thiệu chung

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu và giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ.
Tên giao dịch quốc tế của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia viết tắt là NASATI.
Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có tư cách pháp nhân; con dấu riêng và được mở tài khoản tiền tệ trong và ngoài nước tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật. 

Địa điểm khác