Cục quản lý thị trường

  • Cục quản lý thị trường

  • Số 91 Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3825 5868

Giới thiệu chung

Cục Quản lý thị trường là tổ chức thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật ở thị trường trong nước.
Cục Quản lý thị trường có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn khác theo quy định của Nhà nước.
Cục Quản lý thị trường có tên giao dịch bằng tiếng Anh: Market Surveillance Agency.
Tên viết tắt: MSA.
Trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Địa điểm khác