Cục quản lý lao động ngoài nước

  • Cục quản lý lao động ngoài nước

  • Số 41B Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 3824 9517

Giới thiệu chung

Cục quản lý lao động ngoài nước là đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định của pháp luật. Cục Quản lý lao động ngoài nước có tên giao dịch quốc tế là Department of Overseas Labour, viết tắt là DOLAB.

Địa điểm khác