Cục hóa chất

  • Cục hóa chất

  • Số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 024 2220 5057 / 024 6287 4499

Giới thiệu chung

Cục Hóa chất là tổ chức trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật.
Cục Hóa chất có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp; có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.
Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: Vietnam Chemicals Agency.
Tên viết tắt: VINACHEMIA.

Địa điểm khác