Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

  • Số 2A Đinh Lễ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • 069 234 0159

Giới thiệu chung

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trực thuộc Bộ Công an, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất, quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy theo Luật Phòng cháy và chữa cháy; tổ chức thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Nhà nước và của Bộ trưởng Bộ Công an.
 

Địa điểm khác